HELSENORGE

Vi søker postdoktor til Lovisenberg Åpen Dør (LOADS)

LOADS skal utvikle og evaluere en ny modell for brukerorienterte helsetjenester i akutt psykisk helsevern, "Åpen dør policy" Til prosjektet søker vi en postdoktor.

Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS) har ansvar for sykehustjenester i 3 sentrumsbydeler i Oslo. Vi er stolte over å levere helsetjenester av høy kvalitet i noen av områdene i Norge med mest fattigdom, rus- og flyktningeproblematikk. I akutt psykisk helsevern har vi skapt en kultur for å utvikle bedre og mer brukerorienterte tjenester. LOADS er vår nyeste og hittil største satsing. I prosjektet utvikler og evaluerer vi ‘åpen dør policy’ for akutt psykisk helsevern over en periode på totalt fem år. 

Vi lyser nå ut en 3-årig (100%) stipendiatperiode for PostDoc. Stillingen vil inngå i et fagmiljø for forskning- og utvikling innen akutte psykiske helsetjenester ved LDS. Miljøet samarbeider tett med LDS’ forskningsavdeling, som har et bredt miljø innen helsefaglig forskning og kliniske studier, inkludert støtte innen statistikk, datahåndtering, veiledning og karriereutvikling. LOADS er støttet av Norges Forskningsråd og Helse Sør-Øst, og er omtalt som ønsket politikk i Nasjonal Helse- og sykehusplan 2020-23.

LDS ønsker at prosjektene vi arbeider med skal gjøre en forskjell for brukere av helsetjenesten: pasienter, pårørende, og ansatte. Det kan derfor øke relevansen for stillingen om du har slik erfaringskunnskap fra psykiske helsetjenester.

Prosjektet benytter kliniske data og registerdata som grunnlag for resultatmåling, og samarbeider med Oslo kommune, Folkehelseinstituttet, Sykehuset Innlandet og NIVA. 

LDS deltar aktivt i relevante nettverk for forskning og fagutvikling som Akuttnettverket, TvangsForsk, og også internasjonale nettverk innen akutt psykisk helsevern. 

Arbeidsoppgaver:

 • Være en pådriver for innovasjon og forskning i Lovisenberg Åpen dør

 • Analysere og fortolke flere ulike typer data, alene eller sammen med forskningsleder, eller med samarbeidspartnere

 • Klargjøring av datamateriale og bidra i datainnsamling og -lagring i tråd med datahåndteringsplan

 • Bidra i arbeid med rapportering, godkjenningssøknader, og finansieringssøknader

 • Bidra i formidling av resultater til ansatte, brukere, og/eller pårørende skriftlig og muntlig (forskningsartikler, nettmedier, videoformidling, undervisning)

Kvalifikasjoner: 

 • Godkjent doktorgrad (PhD / Dr Philos) fra akkreditert norsk eller utenlandsk lærested

 • Ha gode akademiske resultater og - analytiske evner

 • Erfaring med analyse av tallmateriale og kvantitativ forskning og/eller erfaring fra kvalitativ forskning

 • Kunne samarbeide godt med andre faggrupper i klinikken og i forskning

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk 

Kvalifikasjoner vi ønsker oss:

 • Interesse for innovasjon innen tjenester for psykisk helse

 • Være initiativrik, systematisk og leveranseorientert

 • Erfaring som ansatt, bruker eller pårørende fra psykisk helsetjeneste på spesialist- eller kommunalt nivå

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling

 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet

 • Lønn etter avtale og en god pensjonsordning i KLP

 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud

 • Gode velferdsordninger

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med prosjektkoordinator Hans Martin Nussle på telefon 988 63 863 eller prosjektleder Nikolaj Kunøe på telefon 402 19 424.

SØK ELEKTRONISK VIA DENNE LENKEN