HELSENORGE

Tildeling til FatigueACt

Stiftelsen Dam har tildelt kr 1.4 mill. til det toårige helseprosjektet «Mestring av fatigue etter hjerneslag med fatiguemestringsAPP»

Hvert år får 13.000 nordmenn hjerneslag. Blant disse rammes 2 av 4 av fatigue.
Prosjektet har som mål å utvikle FatigueACt (Fatigue&Activity; energy conservation strategies) - en applikasjon til bruk på mobiltelefon, Ipad og PC for mestring av fatigue etter slag.

Den vil bestå av 3 hovedkomponenter: 1) Registreringsdel hvor bruker registrerer aktiviteter, hvile og fatiguenivåer fortløpende gjennom dagen og kvelden. Ved hjelp av prinsipper for kunstig intelligens, vil disse data danne grunnlaget for 2) en persontilpasset prediksjonsmodell for brukerens fatiguenivå ved planlegging av fremtidige aktiviteter. 3) En kunnskapsportal med evidensbasert informasjon til brukerne om energikonservering og mestring av fatigue.

USIT/UiO vil sammen med prosjektgruppen utvikle prototypen for denne appen i samarbeid med slagrammede med fatigue, inkludert slagrammede med språkvansker og synsutfordringer. Prototypen testes ut i to runder med testpersoner med fatigue etter hjerneslag og med helsepersonell. For hver runde vil appen tilpasses i samsvar med tilbakemeldingene fra testgruppen frem til endelig versjon (versjon 3).

Marie Therese Moen, brukerrepresentant (LHL Hjerneslag Oslo) og ideutvikler, vil bli ansatt som daglig leder i FatigueACt-prosjektet. Hun starter 16. august.