Tildeling av forskningsmidler til Lovisenberg Diakonale Sykehus

Forskningsrådet gir 16 millioner kroner i støtte til kompetanse- og samarbeidsprosjektet AlcoTail.

 Vi gratulerer gruppen med en fantastisk innsats!

Om prosjektet

Skadelig alkoholbruk er utbredt hos pasienter som innlegges med akutte sykdommer og skader.

Mange pasienter har også et overforbruk av vanedannende legemidler. ALCOTAIL har som målsetning å implementere og teste nye rutiner i sykehus for å forbedre identifisering og oppfølging av pasienter som vil redusere sitt forbruk av alkohol og legemidler.

Å identifisere skadelig alkoholbruk og overforbruk av vanedannende legemidler på sykehus, og videre oppfølging i primær-helsetjenesten, ser ut til å fungere best, og er derfor hovedmål for studien. Fra tidligere vet vi at over 20 % av indremedisinske pasienter har et skadelig alkoholkonsum og over 30 % har inntatt vanedannende legemidler før innleggelse.

Studien vil også undersøke behandlingsforløp for pasienter med alvorlige ruslidelser som følges opp av Oslo kommune.

Om forskningsgruppen
Studien er et bredt samarbeid mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo universitetssykehus og St Olavs Hospital . Videre er Universitetet i Sørøst-Norge, Oslo kommune, A-LARM, VAR healthcare og Blå kors også med i prosjektet som har planlagt start i midten av 2021 og være avsluttet i løpet av 2025.