HELSENORGE

Stor innsats i to år

HSØ skriver om innsatsen til de mange ansatte ved sykehusene gjennom koronapandemien. Intensivsykepleier Faldalen ved LDS er en av dem.

​Det jobber nesten 80 000 ansatte ved sykehusene i Helse Sør-Øst. De to siste årene er det mange av dem som har hatt lange og travle dager. Det har vært krevende, men også lærerikt.

Wilhelm Møller Faldalen – intensivsykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Vi har ansvar for behandlingsoppfølging og pleie av kritisk syke pasienter på Medisinsk intensiv og overvåkning (MIO). Som fagsykepleier har jeg også ansvar for opplæring av ansatte og sykepleiere i videreutdanning. Det har vært ekstra travelt, med mange nye prosedyrer og medisinsk-teknisk utstyr.

Vanligvis har vi fem intensivplasser. Under pandemien har vi økt til seks pasienter eller fem ved isolasjon – noe som krever mer ressurser. I perioder har vi også hatt en ekstra intensivenhet for fire covidpasienter. Da har vi fått forsterkninger med intensiv-, anestesi- og operasjonssykepleiere fra Kirurgisk klinikk. Det var først krevende å forholde seg til mange nye kolleger i en hektisk arbeidsdag, men også flott å bli kjent og oppleve at vi fikk det til sammen.

I begynnelsen av pandemien var det lite kunnskap om det nye viruset, ingen vaksine og usikkert hvor smittsomt det var, slik at vi var redde for å ta med smitte hjem.
Det er lettere nå. Det har også vært faglig tilfredsstillende å jobbe med mange dårlige pasienter – det er jo det vi kan og har utdannet oss til. Covidpasienter er ikke skumle, det er når kapasiteten overskrides at det er skummelt.

Liv og Maria er sykepleiere som nettopp begynte sin videreutdanningspraksis på MIO. – Utdanningsoppgaven er veldig viktig, og nå har også samfunnet mer fokus på dette, sier Wilhelm Faldalen.

Les om alle yrkesgruppene her