Spennende ph.d. stilling ved Nic Waals Institutt

Spennende ph.d. stilling for studie av hvordan psykiske lidelser utvikler seg.

 

​Er du interessert i et ph.d.-stipend ved Lovisenberg Diakonale Sykehus? Vi søker kandidat til en studie av hvordan psykiske lidelser utvikler seg som del av Psychiatric Genetic Epidemiology (PaGE) group ved Nic Waals Institutt. Studien er finansiert av Helse Sør-Øst RHF.

Få mer informasjon om studien og utlysingen her:

Ph.d. stipend ved Lovisenberg Diakonale Sykehus