Skulderakademiet på Lovisenberg

Sykehuset som behandler flest skulderlidelser i Norge var nylig kursarena i avansert skulderkirurgi.

Fra venstre: Ingar Grytnes, Arve Stokke, Ulla-Brit Avløs Aalmo, Sigbjørn Dimmen og Anders Teilstad.

Lovisenberg Diakonale Sykehus er det sykehuset i Norge som behandler flest pasienter med skulderlidelser. For tredje gang arrangerer ortopedisk avdeling ved LDS sammen med ortopedisk avdeling OUS Ullevål et nasjonalt kurs i avansert skulderkirurgi, Skulderakademiet.

I løpet av kurset, som i alt består av fire samlinger på to dager hver, blir det undervist i sentrale temaer innenfor behandling av skulderlidelser. I tillegg til gjennomgang av kirurgiske behandlingsalternativer vektlegges også utredning og ikke-operative behandlingsalternativer. I løpet av de to kursdagene i mars i år var temaene i stor grad relatert til instabilitetsproblematikk i skulderen. Kursdeltagerne hadde også med seg vanskelige pasientkasuistikker som vi diskuterte og sammen prøvde å finne behandlingsalternativer for.

Deltagerne på kurset er ortopediske kirurger fra hele landet som på sine respektive sykehus behandler pasienter med skulderlidelser. De har alle lang erfaring fra tidligere.

Foredragsholderne er skulderkirurger fra LDS og OUS Ullevål, og i tillegg er skjelettradiolog og manuellterapeuter ved LDS representert. Alle foredragsholdere har lang erfaring både innen forskning og kirurgi, og er også i stor grad engasjerte som foredragsholdere på både nasjonale og internasjonale kurs og kongresser.

Ortomedic, en av Norges ledende og største leverandører av ortopediske implantater og medisinsk utstyr, er teknisk arrangør. De har også tilgang til et laboratorium i Hamburg der den siste delen av kurset vil bli holdt. Da får deltagerne trent realistisk på ulike kirurgiske teknikker innen skulderkirurgien.

Tilbakemeldingene fra deltagerne på Skulderakademiet har vært svært positive. En viktig effekt av Skulderakademiet er at vi bygger et tettere nettverk mellom ortopediske kirurger fra hele Norge. Dette betyr at vi enklere kan hjelpe hverandre med å vurdere røntgenbilder, gi råd om behandling og også diskutere sjeldne og vanskelige problemstillinger. Det blir også da en lavere terskel for å viderehenvise pasientene når det er behov for bredere og større kompetanse i behandlingen. Alt dette kommer til slutt pasientene til gode.

Kurset ble arrangert av Kirurgisk klinikk og Ortomedic den 21. og 22. mars 2019.

Sigbjørn Dimmen
Kursleder