Pårørendegruppe høsten 2019

Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus inviterer til Pårørendegruppe. Det er et tilbud til pasientenes pårørende.

​Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år, eller en annen person som står pasienten nær.

Se mer informasjon og program her.