HELSENORGE

RusFACT Oslo sentrum åpnet

RusFACT er et tverrfaglig behandlingstilbud for personer over 18 år med rusavhengighet.

Formålet med tilbudet er å nå personer som har behov for koordinerte tjenester fra både bydel og spesialisthelsetjeneste, når ordinær ruspoliklinikk og oppfølging fra bydel ikke strekker til. Teamet følger opp personer i Bydel Gamle Oslo og Bydel St. Hanshaugen, og er sammensatt av ansatte fra bydel, Velferdsetaten og Lovisenberg sykehus ved TSB Ruspoliklinikken. Lokalene er i Kjølberggata 9.