HELSENORGE

Gebyr for ikke å møte til timeavtale

Helsedirektoratet gjeninnfører gebyret på 1053 kroner for ikke å møte til avtalt time. For å unngå gebyr må du avbestille minst 24 timer før.

Endringen kommer som et tiltak for å få flere pasienter til å møte opp til timen sin.

Det har i en periode vært covid-19-unntak, men denne unntaksbestemmelsen er nå opphevet. Hvis du ikke kan møte til timen er det viktig at du avbestiller timen din.

- Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, betyr det lengre ventetid for andre, økte kostnader og dårligere utnyttelse av helsepersonellet, sier helseminister Bent Høie.

De siste årene er det gjort flere tiltak for å få pasienter til å møte til avtalt time ved poliklinikkene på sykehusene. Blant annet er det blitt enklere for pasientene å endre timeavtalen, i tillegg til at de får en påminnelse på SMS.

- Disse tiltakene har hjulpet, men dessverre ikke nok. Fortsatt er det om lag 200 000 timer i året der pasienter ikke møter opp. Det er sløsing med ressurser. Derfor foreslår vi å øke gebyret for ikke å møte opp, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding fra Helse- og Omsorgsdepartementet.
Gebyret økes bare for somatisk pasientbehandling, og ikke for pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer på regjeringen sine sider.