HELSENORGE

Nye Nic Waals Institutt

Barn og unges eget bygg i Spångbergveien 25 er nå gjenåpnet og totalrehabilitert. -Et unikt hus for en unik klinikk for unike store og små mennesker, oppsummerte sykehusets adm.direktør Tone Ikdahl.

Spångbergveien 25 er et betongbygg oppført i 1968 og var da tiden landets eneste bygg planlagt for behandling av barn og unges psykiske helse.

Det er 70 år siden pioneren Nic Waal startet Norges første tilbud innen barn og unges psykiske helse: «Dr. Waals institutt for barn med tilpasningsvanskeligheter», så det er historisk sus over virksomheten.

- I dag markerer vi en begynnelse på en ny epoke ved NWI, sa adm.direktør Tone Ikdahl i sin åpningstale. - Vi feirer innflyttingen for en høyt verdsatt virksomhet som heretter skal ha tilhold i nyoppussede, gode og velegnede arealer, med nok frisk luft til både behandlere og barn og unge som kommer til behandling. Vi feirer et levende fagmiljø som ser pasientene og spør hva som er viktig for dem, som spør pasientene om behandlingen virker og som forsker og utdanner fagfolk og engasjerer seg i den faglige debatten.

Som den store gjenåpningsgaven kom nyheten fra Helse Sør Øst om at det bevilges midler til hjemmesykehus, slik at de som trenger et mer intensivt tilbud enn poliklinikk kan få hjelp hjemme hos seg selv. Det vil også avlaste de få akutt-døgnplassene som finnes i Oslo for ungdom. Med det nye hjemmesykehustilbudet kan vi hjelpe og avlaste akutte situasjoner i hjemmet, og mange vil kunne slippe innleggelse.