«Min Journal» er stengt inntil videre

Pasienter som vil avbestille time må derfor ringe sykehuset (23 22 50 00).

Du kan også henvende deg direkte til avdelingen:

Kirurgisk klinikk - Kirurgisk poliklinikk ortopedi: 23 22 55 02 (8:00-11:00 og 12:00-14:30) kirpolort@lds.no

Kirurgisk klinikk - ØNH-poliklinikk: 23 22 55 01 (8:00-11:00 og 12:00-14:30) kirpolonh@lds.no

Kirurgisk klinikk - Radiologisk avdeling: tlf: 23 22 56 00.
Telefontid: Man, tirs, tors: 08:00-15:00 – Ons, fre : 09:00-15:00

Lovisenberg DPS: 24 07 44 00 (8:00-15:30)

Medisinsk klinikk - Medisinsk poliklinikk: 23 22 57 20 (hverdager 08:00 - 14:00). Bruk kontaktinformasjonen i innkallingsbrevet.

Medisinsk klinikk - Geriatrisk og Slag poliklinikk: 23 22 62 00
Mandag-fredag kl. 08.00-15.30 (stengt helligdager). Bruk kontaktinformasjonen i innkallingsbrevet.

Nic Waals Institutt: 22 02 88 00

Sykehuset har fått beskjed fra Helse Sør-Øst om at tjenesten er stengt i forbindelse med at Sykehuset Innlandet opplevde et dataangrep 22. august. Flere nettjenester i regionen er nå stengt for å hindre angrep på foretakene.

Som et nødvendig proaktivt sikkerhetstiltak er flere av nettjenestene i Helse Sør-Øst gjort utilgjengelige fra internett. Disse vil være utilgjengelige inntil tilstrekkelig sikkerhet er dokumentert.

Dette påvirker dessverre ansatte i helsetjenesten, forskere, pasienter og samarbeidspartnere ved at tjenestene er utilgjengelige og at alternative metoder må benyttes.

Se mer informasjon her.

Les mer om pasientjournal på HelseNorge.no.