HELSENORGE

Forskningssøknader til HSØ

LDS har levert totalt 13 søknader om forskningsmidler til Helse Sør-Øst RHF, se oversikten her.

Prosjektledere ved sykehuset har lagt ned en stor innsats over tid for å utvikle søknader med høy kvalitet.

Noen av søknadene kan videreutvikles med tanke på å søke midler fra Forskningsrådet (NFR). NFR har frister tidlig i februar hvert år, så mye av arbeidet med disse bør gjøres før januar. Gode prosjektbeskrivelser og planlegging av fremtidige forskningsprosjekter har mye å si for kvaliteten på gjennomføringen. For at vi skal levere forsknings av høy kvalitet er det derfor viktig at forskerne investerer i dette planleggingsarbeidet.

Se oversikt over søknadene her.