LDS åpner for besøk av de nærmeste pårørende

Som et smitteverntiltak har det i en periode vært generelt besøksforbud ved sykehuset. Vi forstår at dette har vært en belastning og takker for forståelsen pasienter og pårørende har vist.

Det er nå åpnet opp for at inneliggende pasienter kan motta besøk.
Hovedregelen er en besøkende pr. dag. Ta kontakt med den enkelte avdeling for å avtale besøk. Det er adgangskontroll til sykehuset.

Må være uten luftveissymptomer eller Covid-19-kontakt

Det forutsettes at pårørende som besøker pasient innlagt på sykehus, ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, ikke har mistenkt eller påvist covid-19, eller er definert som nærkontakt.

Nære pårørende til pasienter uten mistenkt eller påvist covid-19 som skal på besøk må:

  • Utføre håndhygiene når de går inn i og før de forlater sykehuset, og når de går inn i og forlater pasientens rom
  • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde seg i fellesarealer
  • Holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
    Ved ønske om besøk til covid-19-pasienter må dette vurderes særskilt. Vurderingen inkluderer forsvarlig bruk av smittevernutstyr.