HELSENORGE

Kristiansand og Bergen henter inspirasjon fra Lovisenberg

Kristiansand kommune kontaktet Apas ved Lovisenberg for å få informasjon om hvordan sykehuset håndterer pasienter med alvorlig psykisk lidelse og høy voldsrisiko.

​Resultatet ble et halvdags seminar på Oslo Plaza med ca 50 deltakere fra Kristiansand, Bergen og Oslo.

Bjarte Austvik, Enhetsleder, Kristiansand kommune kontaktet Apas (Ambulant, psykose, avhengighet og sikkerhetsteam) for å få informasjon om hvordan Lovisenberg håndterer pasienter med alvorlig psykisk lidelse og høy voldsrisiko. Lovisenberg er det helseforetaket i landet med klart fleste pasienter dømt til tvungent psykisk helsevern (TPH) i forhold til folketallet (sett inn illustrasjon). Resultatet ble et halvdags seminar på Oslo Plaza med totalt 50 deltakere fra Kristiansand, Bergen og Oslo. I Kristiansand har de per i dag et Fact-team, men ønsker å utvikle tilbudet sitt ytterligere. En effektiv dialog resulterte i at Austvik foreslo å reservere møterom på hotell for å samle ca 20 representanter fra primær- og spesialisthelsetjeneste på Sørlandet og en gruppe fra Lovisenberg.

Programmet inkluderte et innlegg fra medisinskfaglig rådgiver Martin Åm om Klinikk for psykisk helse og rus ved Lovisenberg, et innlegg fra Henriette Madsen Eriksen om Lovisenberg sin prosedyre for pasienter dømt til TPH, et innlegg fra Lars Kvisle om hvordan Apas og Seksjon ambulant virksomhet løser oppdraget med å behandle og følge opp pasienter dømt til TPH samt et innlegg fra Trond Brækhus i bydel St.Hanshaugen om deres erfaringer med og perspektiv på oppfølging av personer dømt til TPH og samarbeidet med Lovisenberg sykehus.

Fra første henvendelse i februar til seminaret ble gjennomført 23.3 kom det flere henvendelser om å dele erfaringer, blant annet fra sikkerhetspsykiatrisk avdeling i Bergen. Resultat ble derfor en skjønn forening av ny og gammel praksis. Ca 30 personer, inkludert to personer fra politiets psykiatrigruppe, deltok fysisk på Oslo Plaza og ytterligere 25 deltok via video fra henholdsvis Bergen og ulike lokasjoner på Sørlandet. Konklusjonen når halvdagsseminaret ble avsluttet med lunsj onsdag 23.3 var at det for oss var en god anledning til å reflektere over vår praksis, vi fikk gjennomført et godt seminar i samarbeid med en av våre bydeler, og deltakerne fra Sørlandet og Bergen var svært fornøyd med informasjonen som ble formidlet i løpet av tre intensive timer.