Korona-virus

Sykehuset er i gul beredskap pga Covid-19-spredningen. Besøksforbud er innført. Alle som har vært utenfor Norge de siste 14 dager, skal i karantene 14 dager etter ankomst til Norge. Alle med symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse skal holde seg hjemme.

 

Ansatte som er omfattet av dette bes kontakte nærmeste leder.

Planlagt aktivitet er trappet ned for å konsentrere aktiviteten om det akutte, dette gjelder særlig kirurgiske operasjoner. Pasienter med planlagt time får beskjed, følg med på telefonen, du kan også ta kontakt med avdelingen der du har time på telefon. Se også FHI.no nettsider og følg helsemyndighetenes instrukser for å forebygge smitte. Vi unngår håndhilsing.

Stengt for besøkende

​For å begrense antall personer som kommer inn på sykehuset er det stengt for besøk til pasientene. Kun pasienter som trenger ledsager kan ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet.

Informasjon til media

Her kommer daglige oppdateringer om koronasituasjonen i Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Oppdatert 30. mars 2020:
Antall innlagte pasienter med Covid-19: 22
Antall ansatte med Covid-19 smitte: 18
Antall ansatte i karantene: 70

For ansatte

LDS ansatte kan logge seg inn på intranett fra mobil/hjemme-PC. Der er det informasjon om hvordan de skal forholde seg.

Les hvordan du gjør det her.

Mer informasjon om koronavirus

Se Folkehelseinstituttet sine sider for oppdatert informasjon over situasjonen.

Finner du ikke svar på nettsidene kan du ringe Helsedirektoratets infotelefon for publikum: 815 55 015

For Oslo kommune sine innbyggere: 21 80 21 82

For henvendelse til sykehuset, ring avdelingen eller sykehusets sentralbord: 23 22 50 00

Fra rådgivningskontoret for syn og hørsel

Information about corona - other languages

Information in several languages from Oslo kommune

Information in english from FHI (NIPH)

Information in 24 languages from FHI (NIPH)

Information in 6 laguages from WHO

Administrativ beredskapsinfo

Info fra HSØ om smittevernutstyr

Anmodninger om støtte fra Forsvaret. Alle henvendelser skal gå via sykehusets ledelse.