HELSENORGE

Kommisjonsrapport fra Lancet, seminar

The Lancet Commission on the Future of Care and Clinical Research in Autism publiseres tirsdag, 7. desember.

Lancetkommisjoner har ofte betydelig påvirkning på retningslinjer for klinisk praksis. Vår seniorforsker, Alexandra Havdahl ved Nic Waals Institutt, er medlem av denne kommisjonen.

Du kan melde deg på seminar denne dagen (kl. 17) der hovedpunktene og anbefalingene i kommisjonsrapporten blir presentert. Det blir også en paneldebatt.