HELSENORGE

Besøksrestriksjoner

Besøk må avtales på forhånd med avdelingen; inneliggende pasienter kan få besøk av 1-2 pr dag. Polikliniske pasienter kan ha med seg én ledsager.