Helsenorge

Besøksrestriksjoner

Sykehuset er i grønn beredskap. Det er svært fullt på sykehuset.
Besøk må avtales på forhånd med avdelingen: Kun til alvorlig syke pasienter eller ved særskilte forhold.