Grønn beredskap

Det er for tiden mange innlagte på sykehusets medisinske sengeposter. Det iverksettes tiltak for å øke kapasiteten. Det oppfordres til at besøk til pasienter er kortvarige og med få besøkende.