Godt å se et ansikt

Ved Nic Waals Institutt er videokonsultasjoner løsningen på veldig mange pasientsamtaler.

–En smittefri løsning som faktisk fungerer forbausende bra, sier psykologspesialist Per Martin Løken.

Vi tok i bruk Confrere på mandag denne uken, en enkel og sikker videoløsning for helsepersonell. Allerede nå i slutten av uka er vi 32 behandlere som bruker løsningen. Det tar litt tid for både oss og pasientene å bli vant til å kommunisere over video, men ikke minst for pasienter som sitter i karantene har det vært veldig godt mottatt å få se et ansikt, og ikke bare høre en stemme i telefonen. For meg som behandler gir det også viktig informasjon når jeg kan se kroppsspråk og ansiktsuttrykk, og i familiesamtaler kan jeg observere samspillet i familien. Jeg har hatt konsultasjoner med hele familier som sitter i sofaen, og det har vært fint at alle kan delta i samtalen.

Vi kan fortsatt ta i mot enkelte pasienter som vi må møte fysisk, hovedsakelig i de mest akutte situasjonene, der det er spørsmål om liv og død eller alvorlige psykiske lidelser. Vi ivaretar både smittevern og høy faglig kvalitet i arbeidet vårt, og det skal være trygt for både pasienter og behandlere å gjennomføre konsultasjoner ved oppmøte. Derfor er det også ekstra høy terskel for å ta imot pasienter i klinikken i disse dager, og her gir videokonsultasjon mulighet for å gjøre gode akuttvurderinger i situasjoner der telefonsamtale ikke vil være tilstrekkelig. Det er godt dokumentert at psykologisk behandling over video kan være like effektiv som ordinær poliklinisk behandling, og videokonsultasjoner gir også behandlere mulighet til å opprettholde behandlingstilbudet til sine pasienter hjemmefra i perioder. Også ved Lovisenberg DPS tar de nå i bruk denne løsningen.

Det finnes mange ulike videoløsninger som er enkle å ta i bruk også privat. Opplevelsen jeg har hatt av samtalekvalitet på video har vært så god at jeg også har fått mine besteforeldre i tale på video – noe jeg vil anbefale for flere som har sårbare slektninger man ikke kan besøke i denne situasjonen.