Forskningsmidler til ÅPEN DØR Lovisenberg

Innovasjonsmidler fra Norges Forskningsråd til ÅPEN DØR LOVISENBERG (LOADS)

​Forskningsrådet kunngjorde i mars den gledelige meldingen om støtte til forsknings- og utviklingsprosjektet Åpen dør Lovisenberg ( Lovisenberg Open Acute Door Study (LOADS)).

Tildelingen kom etter søknaden til Forskningsrådets program for Innovasjon i offentlig sektor, i programmet bedre helse- og velferdstjenester. 

FoU ved Klinikk for psykisk helsevern har nå sørget for støtte til utviklings- og forskningsaktiviteter i Lovisenberg Åpen Dør fra både Helse SørØst, Norges Forskningsråd, Akuttnettverket, og TvangsForsk.

Støtten / midlene vil blant annet bidra til:

  • Utvikling av LDS' utgave av 'åpen dør policy' prosedyrer og arbeidsmåter
  • Etablere et fag- og forskningsmiljø innen akutt psykisk helsevern på Lovisenberg
  • Oppdatere og forbedre løsninger for simulering / ferdighetstrening for alle ansatte

Vi er glade for støtten og tilliten, og fortsetter nå arbeidet med prosjektet som planlagt, sier prosjektleder Nikolaj Kunøe (bildet)