Forskningsmidler for 2021 tildelt - Helse Sør-Øst RHF

Styret i Helse Sør-Øst tildeler i år midler på til sammen 19,3 millioner kroner til flere prosjekter på Lovisenberg Sykehus. Veldig gledelig nyhet!

Per Olav Vandvik og hans forskningsgruppe fikk innvilget midler til søknad om åpen prosjektstøtte, "Enhancing the Evidence Ecosystem. Research on personalized decision support, implementation and evaluation of impact on patient care"

Om prosjektet
Målsettingen med prosjektet er å videreutvikle og teste nye nettbaserte verktøy for klinisk beslutningsstøtte for helsepersonell og pasienter, slik at de kan treffe godt informerte og persontilpassede valg om behandling. 

Det finnes idag ingen gode verktøy for å velge blant mange behandlingsalternativer (flervalg). Anbefalinger om behandlingsvalg burde også ideelt sett være tilgjengelig integrert i elektronisk pasientjournal (EPJ). Ny teknologi (www.magicapp.org) gjør det mulig å utvikle, publisere og dynamisk oppdatere faglige retningslinjer som både møter strenge krav til troverdighet og som er tilgjengelige i brukervennlige formater, for godt informerte valg. Ett eksempel er BMJ Rapid Recommendations hvor ny kunnskap som kan endre praksis raskt omskapes til globale retningslinjer, som illustrert ved WHO living guidelines COVID-19 (https://www.bmj.com/rapid-recommendations

I dette prosjektet vil forskningsgruppen teste ut nye verktøy for flervalg samt en ny tilnærming til beslutningsstøtte i EPJ gjennom MAGICapp, hvor anbefalinger om behandling fra BMJ Rapid Recommendations kan sikre godt informerte og persontilpassede valg i travel klinisk praksis.

Forskningsresultatene fra prosjektet vil tas direkte i bruk gjennom en rekke organisasjoner som bruker MAGICapp til sine retningslinjer og som har etterspurt våre nye verktøy for beslutningsstøtte.

Videre en stor gratulasjon til følgende prosjektledere:

Ziada Ayorech for tildeling av post doc stipendet og prosjektet "Causes, development and consequences of sleep problems and fatigue: The SAFE project";

Anners Lerdal for tildeling av ph.d. stipendet og prosjektet "Oral health in late-stage cancer: A forgotten aspect of patient care (OralHAC)"

Arild Aamodt for tildeling av strategiske midler for ikke universitetssykehus, "Effectiveness and cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention in patients on waiting list for total knee arthroplasty - a multicenter, randomized controlled trial"

Jørgen Valeur for tildeling av strategiske midler for ikke universitetssykehus med prosjektet "Biomarkers of fibrosis and innflammation in a population-based inception cohort of patients with Crohn's desease"

Vel fortjente midler til en stor innsats gjennom året, oppfølging i workshops, speed dates, og tett samarbeid med forskningsavdelingen viser nå resultater.

Forsknings- og sykehusledelsen er glade og stolte!!!