HELSENORGE

Forskningsdag 13. juni

Vi gleder oss over at vi igjen kan ønske velkommen til å høre nytt fra forskningen ved LDS – hold av dagen!

Alle ph.d.-stipendiatene og en del av forskerne forteller fra prosjektene sine ved bruk av PechaKucha-teknikken. Dette var en suksess i 2018 da vi startet opp med slike foredrag! Forskerne må bruke 20 bilder som skifter automatisk hvert 20. sekund. PechaKucha-foredragene varer derfor kun 6 minutter og 40 sekunder (se video her).

Dette gjør det mulig å presentere et stort utvalg av de mange forskningsprosjektene som pågår på sykehuset. Målgruppen er alle kollegaer ansatt på sykehuset. Mot slutten av dagen får vi et innlegg om ansvaret til prosjektledere i forskningsprosjekter. Målgruppen er alle stipendiater, forskere og kollegaer som er interessert i å lære mer om hvordan forskning og personvern i forskning er lovregulert.

Vi har søkt Norsk Sykepleierforbund og Psykologforeningen og legeforeningen/generell kirurgi) om godkjenning av kurstimer. Dette ble innvilget i 2018.

Se vedlagte tentative program.

Vi starter kl 09:00 med stipendiatene, serverer en enkel lunsj ca kl 12:00. Det blir noen PechaKucha-foredrag også etter lunsj før vi fortsetter med eksterne presentasjoner. Vi forventer å publisere et detaljert og oppdatert program om lag en uke før forskningsdagen. Frem mot forskningsdagen får nemlig stipendiatene trening av PechaKucha-spesialist og skuespiller Kjetil Bjørge hvor innholdet og tittel på foredraget utvikles underveis.

For påmelding trykk her.
Påmeldingsfrist: 3. juni 2022

Hilsen Anners Lerdal
Forskningssjef

Foreløpig program

(vil bli oppdatert omlag en uke før forskningsdagen)

09.00 - 09.15
Velkommen
Anners Lerdal

09.15 til 13:15 inklusiv lunsj
20 PechaKucha-foredrag av ph.d.-stipendiater, postdoktorer og forskere. Veksler
mellom 5 foredrag og 15 minutter pause.

Tema:

 • Differensiering av atferdsproblemer og emosjonelle vansker hos barn
 • Åpen dør policy i akutt psykisk helsevern
 • TellMe More - tilbakemeldingssystem i BUP
 • The Nose Knows
 • MultiKnee
 • Using genetics to understand comorbidity in neurodevelopmental conditions
 • The WoFact HealthLit study
 • Optimalisering av helsekompetanse ved kreft
 • Rusmisbruk
 • MATCH-IT: utvikling av et nytt beslutningsstøtteverktøy for klinikere
 • Fysisk form, fysisk aktivitet og fatigue etter hjerneslag
 • Sopp i munnhulen hos alvorlig syke
 • Using genetics to improve recovery from depression
 • Motstandsdyktighet hos eritreiske kvinnelige flyktninger.
 • Hvordan implementere retningslinjer i praksis?
 • SIBS - intervensjon for søsken til barn med kroniske lidelser

Adrian Dahl Askelund (NWI), Anne-Marthe Indregard (SPHR), Cilje Sunde
Rolfsjord(NWI), Elizabeth Clair Corfield (NWI), Hans Christian Hoel (KIR), Ingvild
Bergvad (KIR), Laura Hegemann (NWI), Malene Stavdal (FA), Marit Leine (MED),
Nina Auestad (FA), Per Olav Løvsletten(MED), Petra Larsson (KIR), Ragnhild E
Monsen (MED), Robyn Wootton (NWI), Ruth Abraham (SPHR), Siri Seterelv (FA),
Solveig Kirchhofer, Unni Olsen (KIR),

13.15 - 13.30 - Pause

13.30 – 14:30
Prosjektleders rolle og ansvar i helseforskningsprosjekter
v/ HSØ Forskningsstøtte: Personvernrådgiver Silje Vetteland Melås, Spesialrådgiver og
jurist, Margrethe Lunde og Martin Sending.

14.30 - 14.45
Oppsummering av dagen.
Tone Ikdahl