HELSENORGE

Forsker på digitalt journalinnsyn

Hva kan pasienters digitale innsyn i journalen bety for behandling av psykiske helseproblemer, og for samarbeidet mellom behandler og pasient?

Ved Senter for psykisk helse og rus pågår det nå et doktorgradsprosjekt som søker svar på hvordan pasienter opplever å lese journalen sin, hvordan det er for behandlere å skrive den, samt hva journalen gjør med samarbeidet dem imellom. Målet er å få kunnskap som kan hjelpe behandlere å skrive journaler som styrker samarbeidet med pasienten.

Pasienter som innkalles til behandling ved poliklinikker ved Senter for psykisk helse og rus, kan komme til å få invitasjon til å delta i forskningen. Forskeren i doktorgradprosjektet er psykologspesialist Hilde Flata. Hun er ansatt ved sykehuset og ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Prosjektet er finansiert av stiftelsen Dam og støttet av Rådet for psykisk helse.

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no.