Eggesbø om diabetesartikkel

Den omtaler en sammenlignende studie om virkningen av medikamentene Toujeo og Tresiba.

BRIGHT er den første randomiserte kliniske sammenlignende studien av Toujeo og Tresiba på insulinnaive pasienter med type 2 diabetes mellitus.

Se video med Dr. Med. og overlege Jan Bertil Eggesbø her.

Studien er publisert i fulltekst i Diabetes Care, klikk her for å lese den.