HELSENORGE

Dialogmeldinger

Lovisenberg tar fra og med 15. mars 2022 i bruk dialogmeldinger. De gjør det mulig å stille spørsmål, få svar/svare samt sende melding om avvik elektronisk til eksterne aktører.

​Dialogmelding kan brukes for å ivareta generelle kommunikasjonsbehov som ikke dekkes under spesifikke innholdsstandarder som epikrise, henvisning, lab. svar ol. Hensikten er å erstatte mange telefoner og feilbruk av henvisning.

Sykehuset kan starte dialogen eller en ekstern partner kan gjøre det. Dialogmeldinger er en del av pasientens journal. Man kan ikke sende dialogmelding til andre helseforetak.