Årets doktorgrad til Østlie

Psykologspesialist og forsker ved LDPS Kristin Østlie ble tildelt prisen på Psykologforeningens kongress.

– Nasjonale standarder kan stå i veien for god behandling av pasienter som er i selvmordsfare, påpeker hun, og understreker viktigheten av individuelt tilpasset behandling av pasientgruppen.

Les mer i Psykologtidsskriftet.no.

Foto: Nora Skjerdingstad