70 ansatte i karantene

Etter et smitteutbrudd på medisinsk sengepost 8 er minst 70 ansatte i karantene. Smittesporing og utvidet testing har så langt avdekket SARS-CoV-2 smitte hos 4 pasienter og 5 ansatte.

Det er innført inntaksstopp på den aktuelle sengeposten. Det arbeides  med videre smittesporing og forsterkede smittevernstiltak i medisinsk klinikk.

Det er allerede iverksatt gul beredskap som følge av smittesituasjonen i bydelene, og sykehusets beredskapsplan følges med omdisponering av personell, slik at akuttfunksjonene ivaretas. Antall innlagte med covid-19 i morges var 14.