NWI - Henvisning

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - Gir behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0 - 18, med ansvar for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Poliklinikk innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0-18 år. Gir også tilbud til gravide der det er bekymring for tilknytning til barnet i maven. Ansvar for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.

Henvisningen må inneholde:

  • Barnets navn, fødselsdato, personnummer, adresse, bydel/kommune.
  • Begge foreldre med foreldreansvar: Navn, adresse, fødselsdato, telefon
  • Skole/barnehage
  • Henvisningsgrunn
  • Statuspresens
  • Samtykke: Fra begge foreldre med foreldreansvar, ungdom over 16 år må samtykke selv.
  • Hvem arbeider med saken
  • Behov for tolk – evt hvilket språk

Dette registreres/kopieres inn i henvisningen når denne sendes elektronisk.

Sendes papirhenvisning (se over) kan henvisningsskjema benyttes.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.