Munnhelse til palliative pasienter

Hensikten med denne studien er å beskrive munnhelsen til pasienter med kreft i livets siste fase som oppgir subjektive munnhuleplager. Man vil også undersøke om pasienter som skyller munnen med te av Salvia officinalis opplever bedre lindring av plagene enn pasienter som skyller med vanlig fysiologisk saltvann. Over en periode på 2.5 år har 88 pasienter blitt inkludert og randomisert til gruppen som fikk munnskyllevann brygget på Salviete eller i gruppen som fikk natriumklorid som munnskyllevann. Resultatene fra studien kan gi kunnskap om tiltak som er nødvendige for å behandle og lindre munnplager til pasienter i livets siste fase.

​Avdeling

Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp

Finansiering

Intern finansiering

Prosjektleder

Anners Lerdal, forskningssjef, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Ragnhild E. Monsen, sykepleier med master, Lovisenberg, Hospice Lovisenberg - Senter for Lindring og Livshjelp

Bente Brokstad Herlofson, dr.ondt. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Caryl Gay, research specialist, Lovisenberg/University of California


Fant du det du lette etter?