Ledelsen og styret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Administrerende direktør, stabsledere og klinikkledere utgjør sykehusledelsen.

Administrerende direktør og stabsledere

Administrerende direktør
Tone Ikdahl

Fagdirektør
Jan Petter Odden

HR-direktør
Lena Gran

Økonomidirektør
Gaute Jørgensen

Kommunikasjonsdirektør
Tone Hærem

Klinikkledelse

Kirurgisk klinikk
Lars Vasli

Medisinsk klinikk
Hallvard Fanebust

Klinikk for psykisk helsevern
Martin Veland

Lovisenberg DPS
Andreas Joner

Nic Waals Institutt
Anne-Stine Meltzer

TAKO-senteret
Hilde Nordgarden

Fellestjenester
Espen Borgersen

eHelse og IKT
Rune Skogan

Styret

Møteplan for 2019: 5. februar, 11. april, 18. juni, 27. august, 21.-22. oktober, 19. desember.

Styreleder

Ingar Pettersen

Aksjonærvalgte representanter

Kari Gran Bøe
Vidar Haukeland 
Siri Hatlen
Sigurd Knudtzon
Tove Gundersen

Ansattrepresentanter

Cecilie Piene Schrøder
Geir Tarje Bruaset
Urszula Jadczak

Aksjonærvalgte vararepresentanter

Asbjørn Siqveland
Dag Ophus
Heidi Larssen
Margrete Thorstad
Karen Kaasa
Sølvi Karlstad

Ansattes vararepresentanter

Svein Bjarte Mangersnes
John Signebøen
Brith Lene Hiller


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.