Ledelsen og styret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Administrerende direktør, stabsledere og klinikkledere utgjør sykehusledelsen.

Administrerende direktør og stabsledere

Tlf.: Sentralbord: 23 22 50 00 

Administrerende direktør
Tone Ikdahl
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til adm.direktør

Fagdirektør
Jan Petter Odden
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til fagdirektør

HR-direktør
Lena Gran
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til HR-direktør

Økonomidirektør
Gaute Jørgensen
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til økonomidirektør

Kommunikasjonsdirektør
Tone Hærem
toh@LDS.no; 98207512

Klinikkledelse

Kirurgisk klinikk
Lars Vasli

Medisinsk klinikk
Hallvard Fanebust

Klinikk for psykisk helsevern
Martin Veland

Lovisenberg DPS
Andreas Joner

Nic Waals Institutt
Anne-Stine Meltzer

TAKO-senteret
Hilde Nordgarden

Fellestjenester
Espen Borgersen

eHelse og IKT
Rune Skogan

Styret

Møteplan for 2019: 5. februar, 11. april, 18. juni, 27. august, 21.-22. oktober, 19. desember

Møteplan for 2020: 24. februar, 2. april, 17. juni, 27. august, 29.-30. oktober, 17. desember

Styreleder

Ingar Pettersen

Aksjonærvalgte representanter

Kari Gran Bøe
Vidar Haukeland 
Johnny Thorsen
Sigurd Knudtzon
Tove Gundersen

Ansattvalgte representanter

Cecilie Piene Schrøder
Geir Tarje Fugleberg Bruaset
Urszula Agnieszka Jadczak

Aksjonærvalgte vararepresentanter

Asbjørn Siqveland
Dag Ophus
Heidi Larssen
Margrete Thorstad
Karen Kaasa
Sølvi Karlstad

Ansattvalgte vararepresentanter

Svein Bjarte Mangersnes
John Signebøen
Brith Lene Hiller


Fant du det du lette etter?