Ledelsen og styret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Administrerende direktør, stabsledere og klinikkledere utgjør sykehusledelsen.

Administrerende direktør og stabsledere

Tlf.: Sentralbord: 23 22 50 00 

Administrerende direktør
Tone Ikdahl
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til adm.direktør

Fagdirektør
Jan Petter Odden
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til fagdirektør

HR-direktør
Lena Gran
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til HR-direktør

Økonomidirektør
Gaute Jørgensen
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til økonomidirektør

Kommunikasjonsdirektør
Tone Hærem
toh@LDS.no; 98207512

Klinikkledelse

Kirurgisk klinikk
Henrik Hofgaard

Medisinsk klinikk
Hallvard Fanebust

Klinikk for psykisk helsevern
Jorunn Olstad (konst.)

Lovisenberg DPS
Elisabeth Frøshaug (konst.)

Nic Waals Institutt
Anne-Stine Meltzer

TAKO-senteret
Hilde Nordgarden

Fellestjenester
Espen Borgersen

eHelse og IKT
Rune Skogan

Styret

Møteplan for høsten 2021:  26. august, 28.-29. oktober,  17. desember.
Møteplan for 2022: 15. februar, 7. april, 16. juni, 25. august, 25.-26. oktober, 19. desember.

Styreleder

Bjørn Erikstein

Aksjonærvalgte representanter

Kari Gran Bøe
Vidar Haukeland 
Johnny Thorsen
Tove Gundersen
Ingar Pettersen

Ansattvalgte representanter

Cecilie Piene Schrøder
Elisabeth Frøshaug
Kris-Bremer Kristensen

Aksjonærvalgte vararepresentanter

Dag Ophus
Asbjørn Siqveland
Margrete Thorstad
Sigurd Knudtzon
Sølvi Karlstad
Lars Mathisen

Ansattvalgte vararepresentanter

Svein Bjarte Mangersnes
Mai Brit Vegge
Tonje Mellin-Olsen

Observatør fra Brukerutvalget

Katrine Rutledal

Fant du det du lette etter?