Ledelsen og styret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Administrerende direktør, stabsledere og klinikkledere utgjør sykehusledelsen.

Administrerende direktør og stabsledere

Tlf.: Sentralbord: 23 22 50 00 

Administrerende direktør
Tone Ikdahl
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til adm.direktør

Fagdirektør
Jan Petter Odden
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til fagdirektør

HR-direktør
Lena Gran
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til HR-direktør

Økonomidirektør
Gaute Jørgensen
post@LDS.no; Merk emnefeltet: Til økonomidirektør

Kommunikasjonsdirektør
Tone Hærem
toh@LDS.no; 98207512

Klinikkledelse

Kirurgisk klinikk
Lars Vasli

Medisinsk klinikk
Hallvard Fanebust

Klinikk for psykisk helsevern
Jorunn Olstad (konst.)

Lovisenberg DPS
Andreas Joner

Nic Waals Institutt
Anne-Stine Meltzer

TAKO-senteret
Hilde Nordgarden

Fellestjenester
Espen Borgersen

eHelse og IKT
Rune Skogan

Styret

Møteplan for 2020: 24. februar, 2. april, 17. juni, 27. august, 29.-30. oktober, 17. desember
Møteplan for 2021: 16. februar, 15.-16. april, 17. juni, 26. august, 28. oktober,  16. desember

Styreleder

Ingar Pettersen

Aksjonærvalgte representanter

Kari Gran Bøe
Vidar Haukeland 
Johnny Thorsen
Sigurd Knudtzon
Tove Gundersen

Ansattvalgte representanter

Cecilie Piene Schrøder
Svein Bjarte Mangersnes
Urszula Agnieszka Jadczak

Aksjonærvalgte vararepresentanter

Asbjørn Siqveland
Dag Ophus
Heidi Larssen
Margrete Thorstad
Karen Kaasa
Sølvi Karlstad

Ansattvalgte vararepresentanter

Brith Lene Hiller
Fredrik Kottmann
Thomas Fredriksen

Observatør fra Brukerutvalget

Katrine Rutledal

Fant du det du lette etter?