Gaver til sykehuset

Gaver til sykehusets forskningslegat er verdifulle bidrag til vår kliniske forskning og utviklingen av bedre behandlingstilbud, og gaver til pasient- og pårørende tiltak er kjærkomne bidrag til velferdstiltak og adspredelse for medmennesker i en vanskelig livssituasjon. 

Ønsker du eller din bedrift å gi gaver til Lovisenberg Diakonale Sykehus?

Innbetalinger kan gjøres til:
Konto: 3000.31.07600
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

En del ønsker å gi gaver til spesifikke formål, deriblant forskning og Hospice Lovisenberg.

Forskning

Som et ledd i å styrke forskningen på sykehuset har vi opprettet et eget forskningslegat, Legat til Forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Forskningslegatet kan motta bidrag fra organisasjoner og privatpersoner som ønsker å støtte den faglige utviklingen på sykehuset.

Alle midlene benyttes til å finansiere klinisk forskning ved sykehuset.

Ønsker du eller din bedrift å gi et bidrag til vårt forskningsarbeid: 
Bruk konto 3000.31.26648. 
Merk med «Legat til forskning».

Pågående forskningsprosjekter kan du lese mer om på sykehusets forskningssider.

Hospice Lovisenberg

Telefon: 23 22 51 50
Besøksadr: Geitmyrsveien 45, 0455 Oslo
E-post: hospice@lds.no
Bankkonto: 3000.31.07600. Merk: Hospice Lovisenberg 2971

Les mer om Hospice på deres nettsider.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.