HELSENORGE

Velkommen til kurs om livsstilsendring

Dette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen. Sykelig overvekt innebærer å ha Body Mass Index (BMI) på 40 eller mer, eller på 35 eller mer med vektrelatert tilleggssykdom.

Livsstilsendring kan være en tung og tidkrevende prosess. Å være sammen med likesinnede i en gruppe som får faglig veiledning, kan gi ny inspirasjon og kunnskap for å ta tilbake kontrollen over egen helse og livssituasjon.

Målsetting

Målsettingenfor kurset er varig endring av livsstil for å få bedre helse.

Tverrfaglig team

På kurset vil det være undervisning av klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og lege. Samtaler i gruppen vektlegges der personlige erfaringer deles.Klinisk ernæringsfysiolog leder gruppesamtalene.
Erfaren pasient/likemann bidrar med erfaringer fra prosessen med å gjennomføre varig endring av livsstil.

Informasjonsmøte

I forkant av kurset vil alle på ventelisten få invitasjon til et informasjonsmøte. Dette møtet er obligatorisk.

Innhold
Det gjennomføres fysisk aktivitet/trening tilpasset gruppen hver kursdag. I gruppesamtalene er aktuelle temaer:

  • Endringer av vaner i en hektisk hverdag
  • Motivasjon når det røyner på
  • Sykdommer/risiko ved overvekt
  • Fysiske begrensninger –bør jeg trene?
  • Idéer til fysisk aktivitet som passer i hverdagen
  • Måltidsmønster, matvarekunnskap
  • Psykiske aspekter ved overvekt

Varighet
Kurset varer tre timer én dag i uken over 9 uker.

Har du eller dine pårørende spørsmål om kurset?
Kontakt
Pasient-og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 60

Kurslokale
Lovisenberggate 17, hovedinngang, trapp eller heis til 2. etg.,
kursrom 209 til venstre.

Adkomst
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.


Fant du det du lette etter?