HELSENORGE

Velkommen til kurs om hjertesvikt

1 dag: arrangeres ved behov.

Hva er hjertesvikt?

Hjertesvikt innebærer at hjertet ikke jobber med optimal pumpefunksjon, at det ikke klarer å dekke kroppens behov for blod og sirkulasjon fullt ut. Hjertesvikt, eller redusert pumpefunksjon, kan skyldes flere årsaker; hjerteinfarkt, ubehandlet høyt blodtrykk, hjerteklaffefeil (lekkasjer, forkalkning) eller andre årsaker. Hjertesvikt kan gi plagsomme symptomer som tung pust, hevelser i beina og vektøkning.

Behandling av hjertesvikt

Målsettingen for behandlingen av hjertesvikt er å bedre hjertepumpefunksjonen, redusere plager samt å bedre livskvaliteten. Behandlingen følger bestemte retningslinjer og tilpasses den enkelte pasient. Den medisinske behandlingen er stort sett lik uavhengig av årsak til hjertesvikten, selv om det også er individuelle tilpasninger i forhold til årsaker, toleranse for legemidler, andre sykdommer og medikamenter knyttet til dette. Livsstilsendring i form av økt fysisk aktivitet og justert kosthold vil for mange være viktige tiltak for å bedre hjertehelsen og funksjonen, og å forebygge nye hendelser eller komplikasjoner.

Å leve med sykdommen og behandlingen

Det å få en hjertesviktdiagnose vil for mange oppleves som svært alvorlig. En del blir engstelige og bekymret for hvordan dette vil
påvirke livet og fremtiden, mens andre er mindre påvirket av hendelsen og diagnosen. Symptomene kan være plagsomme og påvirke livskvaliteten. Medisiner som er en viktig del av behandlingen kan ha bivirkninger. Hjertehendelsen kan medføre sterk motivasjon for livsstilsendringer for noen, mens andre kan oppleve det utfordrende og vanskelig å gjennomføre endringer. Men det finnes hjelp å få. Med optimal og tilpasset behandling, er det mulig å leve et langt og godt liv med hjertesvikt.

Kurset

Målgruppen for hjertesviktkurset er pasienter som har fått diagnostisert hjertesvikt. Pårørende er velkomne til å delta i kurset. De vil ofte kunne være en viktig ressurs ved å bli involvert i behandlingstilbudet. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed mestrer livet med sykdommen bedre og oppnår best mulig livskvalitet i hverdagen. På kurset vil det være undervisning av lege (hjertespesialist), hjertesykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og fysioterapeut. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaringer.

Varighet
Kurset varer én dag fra kl. 09.00 til 15.00

Innhold

  • Presentasjon av kurset, teamet og deltakerne
  • Hva er hjertesvikt? Årsaker, symptomer, behandling
  • Hjertemedisinene – hvordan hjelper de deg?
  • Hjertegod mat – teori og praksis
  • Vi spiser lunsj sammen
  • Fysisk aktivitet, hva nå?
  • Hvordan leve godt med hjertesvikt, nyttige tips.
  • Erfaringsutveksling

Har du eller dine pårørende spørsmål om kurset?
Kontakt
Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 60

Kurslokale
Lovisenberggate 17, hovedinngang, trapp eller heis til 2. etg.,
kursrom 209 til venstre.

Adkomst
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.

Fant du det du lette etter?