HELSENORGE

Velkommen til kurs om hjerneslag

Kurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag.

På kurset vil du møte lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom er logoped. En «erfaren pasient» som selv har hatt hjerneslag, deltar også.

Kurset er for deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med deg pårørende dersom det er ønskelig. Hensikten er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag.

Hva er hjerneslag?

Ved et hjerneslag får man akutt mangel på oksygen til hjernen på grunn av en blodpropp eller en  blødning. Konsekvensene av et hjerneslag er forskjellig fra person til person. Hjerneslag kan gi større eller mindre plager av ulik art og omfang.

Behandling av hjerneslag

Viktigste målsetting for behandlingen etter hjerneslag er å forebygge nye tilfeller. I tillegg til medikamenter er det mye du selv kan gjøre for å forebygge et nytt hjerneslag. Regelmessig fysisk aktivitet, et sunt kosthold og røykeslutt er viktig.

Livet etter et hjerneslag

Et hjerneslag kan oppleves skremmende og skape usikkerhet og fortvilelse. Noen opplever plagsomme symptomer og endringer som medfører utfordringer i hverdagen. Andre opplever få symptomer og færre utfordringer.

Tverrfaglig team

På kurset vil du møte lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og logoped. En «erfaren pasient» som selv har hatt hjerneslag deltar også.

Dialog og erfaringsutveksling

Det legges opp til dialog mellom fagpersoner og deltakerne. Det er gode muligheter til å stille spørsmål, til å diskutere ulike utfordringer som kursdeltakerne opplever, og å snakke om temaene som står i programmet. Samtale i gruppen vektlegges slik at deltakerne kan dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Varighet
Kurset varer i 3 dager fra klokken 10.00 – 14.00

Innhold

  • Hjerneslag; årsaker, behandling og følger v/lege
  • Rettigheter og muligheter v/sosionom
  • «Erfaren pasient»
  • Mestring av daglige gjøremål v/ergoterapeut
  • Kosthold og ernæring v/klinisk ernæringsfysiolog
  • Kommunikasjons- eller svelgevansker v/logoped
  • Utmattelse og depresjon v/sykepleier
  • Samliv og seksualfunksjon v/sykepleier
  • Fysisk aktivitet v/fysioterapeut

Kurslokale
Lovisenberggate 17, hovedinngang, trapp eller heis til 2. etg.,
kursrom 209 til venstre.

Adkomst
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.


Fant du det du lette etter?