HELSENORGE

Velkommen til kurs om diabetes type 2

Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.

På kurset er det undervisning av diabetessykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og fysioterapeut. Erfaren Pasient/Likemann deler erfaringer. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Hva er diabetes type 2?

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom som innebærer at kroppen produserer for lite insulin eller at insulinet virker for dårlig (insulinresistens). Insulin er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen. Insulinet hjelper til med å transportere karbohydratene inn i cellene hvor det lagres som sukker til kroppen trenger det. For lite insulin i kroppen medfører for mye sukker i blodet. For mye sukker i blodet over lang tid kan medføre alvorlige følgeskader (hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, nyresvikt, blindhet, sår på føtter og amputasjoner).

Behandling av diabetes type 2

Målet for behandlingen av diabetes type 2 er å ha passe mengde insulin og sukker i kroppen. For å oppnå et normalt blodsukkernivå, er viktige behandlingstiltak å reduser inntak av sukker/karbohydrat, øke fysisk aktivitet og eventuelt redusere vekt. Mange trenger blodsukkersenkende tabletter eller insulin i tillegg.

Å leve med sykdommen og behandlingen

Behandlingen av diabetes type 2 krever stor innsats av pasienten. Livsstilen må ofte endres. En del pasienter er plaget av dårlig samvittighet og anklager seg selv for ikke å gjøre nok for egen helse. Med egenomsorg og tilpasset behandling, er det mulig å føle seg helt frisk og leve et langt og godt liv med diabetes type 2.

Kurset

Målgruppen for dette kurset er mennesker som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta i kurset.

Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.

Tverrfaglig team

På kurset er det undervisning av diabetessykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og fysioterapeut. Erfaren Pasient/Likemann deler erfaringer. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Varighet
Kurset varer tre dager fra kl. 09.30 til 14.30.

Innhold

  • Hva er diabetes?
  • Ulike behandlingstiltak
  • Forebygging av følgeskader
  • Kostveiledning
  • Blodsukkermåling
  • Trening i teori og praksis. Undervisning, veiledning og praktisk gjennomføring. Trening/tur 1 time hver kursdag.

Det serveres kaffe, te og lunsj hver kursdag.

Sted
Kurset gjennomføres i samarbeid mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og Sagene bydel og holdes på:
Sagene Frisklivssentral
Treschowsgate 2A
0477 Oslo
Tlf.: 23 47 47 60

Har du eller dine pårørende spørsmål om kurset?
Kontakt
Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 68

Kurslokale
Sagene Frisklivssentral, Treschows Hus, Treschowsgate 2A, underetasjen. Tlf. 2347 4760 – 4694 1657.

Adkomst
Trikk 11, 12 og 13 til Sandakersenteret.
Buss 20 til Arendalsgate.
Buss 30 og 58 til Sandaker.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport

Fant du det du lette etter?