HELSENORGE

Velkommen til kurs om atrieflimmer

Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.

Hva er atrieflimmer?

Atrieflimmer er en hjerterytmeforstyrrelse som medfører uregelmessig og ofte rask puls. Vanlige symptomer på atrieflimmer er blant annet hjertebank, tungpust og nedsatt yteevne.

Behandling av atrieflimmer

Mange pasienter med atrieflimmer trenger både medisiner for å stabilisere hjerterytmen og blodfortynnende medisin for å hindre hjerneslag. Andre trenger ikke medisiner i det hele tatt for å leve bra med sykdommen. Noen trenger elektrisk strøm (elektrokonvertering) for å stoppe et flimmeranfall, mens for andre går anfallet over av seg selv. Ablasjon (operasjon i hjertet) er en annen behandling som gjerne tilbys pasienter som er plaget av atrieflimmer der medikamentell behandling ikke har fungert.

Å leve med sykdommen og behandlingen

For mange kan det oppleves skremmende å få en hjertesykdom, og symptomene på atrieflimmer kan være plagsomme og påvirke livskvaliteten. De fleste med atrieflimmer trenger medisiner og disse kan også medføre bivirkninger. Atrieflimmer er ikke livstruende, men behandlingen er av største betydning for å unngå alvorlige følgeskader. Med tilpasset behandling, er det mulig å leve et godt liv med atrieflimmer.

Kurset

Målgruppen for dette kurset er pasienter som nylig har fått påvist atrieflimmer eller –flutter og pasienter som har hatt atrieflimmer en stund og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta. Målsetningen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med atrieflimmer.

På kurset vil det være undervisning av lege (hjertespesialist), klinisk farmasøyt, hjertesykepleier og fysioterapeut. Bruker/likemann deler erfaringer om hvordan det kan være å leve med atrieflimmer. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Varighet
Kurset varer én dag kl. 0900 - 1500.

Innhold

  • Presentasjon av kurset, teamet og deltakerne
  • Hva er atrieflimmer – årsaker/symptomer/behandling
  • Gjennomgang av ulike medisiner som brukes ved atrieflimmer
  • Lunsj
  • Hvordan leve godt med atrieflimmer?
  • Fysisk aktivitet ved atrieflimmer
  • Erfaringsutveksling

Har du eller dine pårørende spørsmål om kurset?
Kontakt
Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 60

Kurslokale
Lovisenberggate 17, hovedinngang, trapp eller heis til 2. etg.,
kursrom 209 til venstre.

Adkomst
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.

Fant du det du lette etter?