HELSENORGE

Velkommen til kolskurs

Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols.

I kurset underviser lungespesialist, lungesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, tannpleier, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Hva er kols?

Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (kols) er en samlebetegnelse for lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Kols er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Sykdommen utvikles langsomt, og for mange tar det lang tid før sykdommen oppdages. Det er mulig å forebygge videre utvikling av sykdommen, og det er derfor av stor betydning at man setter i verk tiltak så tidlig som mulig.

Behandling av kols

Ved kols brukes inhalasjonsmedisin for å åpne luftveiene slik at luftstrømmen øker. Den som har kols kan dessuten bidra med tiltak som demper symptomer og bremser videreutvikling av sykdommen. Fysisk aktivitet øker kondisjonen og styrker musklene, noe som gjør at man får mer overskudd og opplevelse av bedre pust. Fysisk aktivitet bidrar også til at slim løsner. Røykestopp bremser utviklingen av sykdommen for den som røyker. Tilpasset kosthold og tilrettelegging i hverdagen er også av stor betydning når det gjelder å oppnå best mulig helse med kols.

Å leve med sykdommen og behandlingen

Kols er en uforutsigbar sykdom som kan ha store symptomvariasjoner fra dag til dag. Mange opplever slitenhet, angst, depresjon, søvnproblemer og sosial isolasjon som følge av sykdommen. Manglende forståelse for sykdommen blant familie og venner er en ekstrabelastning for noen. Med riktig bruk av inhalasjonsmedisin og egen behandlingsinnsats, er det mulig å forebygge videre utvikling og leve bedre med sykdommen.

Målgruppe for kurset

Målgruppe for tilbudet er pasienter som nylig har fått diagnosen kols og pasienter som har levd med sykdommen over tid og ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen.

Kurs over 3 dager

Kurset går over 3 dager fra kl. 1000 til 1500. I tillegg til kursdagene, kan det bli individuelle konsultasjoner for enkelte som har behov for det. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols.
I tillegg til kursdeltakelse er det mulig for pasienter med kols å delta i treningsgruppe for kols-pasienter én gang i uken.

Tverrfaglig team

Undervisningen blir gitt av lungespesialist, lungesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, tannpleier, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Innhold
Innholdet varierer mellom undervisning og veiledning.

  • Hva er kols?
  • Undervisning om medisinbruk
  • Anfallsmestring og slimmobilisering
  • Trening og avspenning. Pusteteknikker og hvilestillinger
  • Tilrettelegging i hverdagen (energiøkonomisering)
  • Tannhelse ved kols
  • Hjelp til røykestopp
  • Kosthold og ernæring
  • Individuelle timer med fagpersoner

Har du eller dine pårørende spørsmål om kursene?
Kontakt
Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 60

Kurslokale
Lovisenberggate 17, hovedinngang, trapp eller heis til 2. etg.,
kursrom 209 til venstre.

Adkomst
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.


Fant du det du lette etter?