HELSENORGE

Velkommen til IBD-kurs

Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.

Dette bidrar til økt selvstendighet i forhold til sykdommen og dens utfordringer. I kurset underviser lege, spesialsykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut og brukerrepresentant/likemann. I tillegg vektlegges erfaringsutveksling for at deltakerne skal dra nytte av kompetanse den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Hva er IBD (Inflammatory Bowel Disease)?

IBD er en kronisk, inflammatorisk tarmsykdom som innebærer betennelse i ulike deler av mage- tarmkanalen. De vanligste
sykdommene innen IBD er Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt. Crohns sykdom kan ramme alle deler av fordøyelseskanalen fra munn til endetarm. Hyppigst rammet er tynntarm og/eller tykktarm. De karakteristiske symptomene er diaré, feber, magesmerter, vekttap og til tider blod og slim i avføringen. Ulcerøs kolitt affiserer tykktarmen. Betennelsen er som oftest i endetarmen og strekker seg i varierende grad oppover i tykktarmen. Symptomene er blodig diaré, diffuse magesmerter og akutt avføringstrang. Avføringen har ofte en grøtete konsistens med synlig slim og verk. Begge sykdommene kan gi vekttap og generell sykdomsfølelse

Behandling av IBD

Det finnes per i dag ingen helbredende behandling for IBD, men det er vanligvis mulig å gi behandling som bringer betennelsen i ro
og forebygger at den kommer tilbake.

Å leve med sykdommen og behandlingen

Å leve med Crohs sykdom eller Ulcerøs kolitt krever for de fleste at man tar hensyn til sykdommen i hverdagen. I aktiv fase kan sykdommen medføre gassdannelse, fordøyelsessmerter, diare, magerumling. Symptomene kan kreve grundig planlegging og tilrettelegging og kan bli så hemmende at en del trekker seg tilbake og deltar lite sammen med andre. På den måten påvirkes både familie og resten av nettverket av sykdommen. Noen føler seg skamfulle over symptomene sykdommen har og snakker dermed lite med andre om sykdommen. Andre kan oppleve få symptomer og føler seg lite belastet av sykdommen. I gode perioder kan mange føle seg helt friske.

Kursene

Det arrangeres vanligvis kurs for de to målgruppene hver for seg. Målgrupper for kursene er mennesker som har hatt Crohns sykdom
eller Ulcerøs kolitt i kortere eller lengre tid og som er i aktiv eller rolig fase. Målsettingen med kursene er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.

Dette bidrar til økt selvstendighet i forhold til sykdommen og dens utfordringer. På kursene vil det være undervisning av lege, spesialsykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut og brukerrepresentant/likemann. I tillegg vektlegges erfaringsutveksling for at deltakerne skal dra nytte av kompetanse den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Varighet
Kursene gjennomføres én dag i uken over tre uker
fra klokken 9:00 til 15:00.

Innhold

  • Presentasjon av kurs, faggrupper og deltakere
  • Tarmens anatomi og funksjon
  • Medisinsk og kirurgisk behandling
  • Stressmestring og avspenning
  • IBD og kosthold
  • Pasienthistorie
  • Trygderettigheter
  • Å leve med kronisk sykdom
  • Erfaringsutvekslinger

Har du eller dine pårørende spørsmål om kurset?
Kontakt
Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 60

Kurslokale
Lovisenberggate 17, hovedinngang, trapp eller heis til 2. etg.,
kursrom 209 til venstre.

Adkomst
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.


Fant du det du lette etter?