HELSENORGE

Velkommen til astmakurs

Kurset går over 1 dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. I kurset underviser lungelege, lungesykepleier og fysioterapeut om årsaker, symptomer, behandling, medisiner og hvordan leve godt med astma.

Hva er astma?

Astma er en kronisk tilstand med overømfintlighet i luftveiene som kan gi episodisk pustebesvær, utløst av ulike faktorer. Astmatikere kan reagere på rå/kald luft, eksos, tobakksrøyk, matos, parfyme, visse blomster, husstøv, osv. Noen astmatikere er allergiske og kan få anfall utløst av f.eks. dyrehår, midd, pollen, muggsopp og evt. matvarer. Anstrengelser og stress kan også gi astmaanfall. Astmatikere kan oppleve å bli oftere forkjølet enn lungefriske og det går gjerne 2-4 uker før de føler seg friske og puster normalt.

Hvordan behandle astma?

Astmaanfall forebygges ved å fjerne eller unngå utløsende faktorer i miljøet. Astma behandles ved bruk av inhalasjonsmedisiner som reduserer betennelse og medisiner som åpner luftveiene. Det finnes mange inhalasjonsmedisiner og flere av disse er også like hverandre. Valg av inhalasjonsmedisin tilpasses den enkelte. Det er viktig at inhalasjonsmedisinene brukes korrekt for å gi ønsket effekt.

Å leve med sykdommen og behandlingen

Med tilpasset behandling, er det mulig å leve et aktivt og innholdsrikt liv for alle med astma. Noen opplever usikkerhet og bekymring for å få astmaanfall og kan føle livskvaliteten blir hemmet. Astmaanfall som gir pustebesvær kan være angstvekkende. Kunnskap om hvordan astmaanfall best håndteres, reduserer angst og anfallet går fortere over.

Kurset

Målgruppen for kurset er mennesker som har hatt astma kort eller lang tid. Pårørende er velkomne til å delta. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. På kurset vil det være gruppeundervisning av lungelege, lungesykepleier og fysioterapeut. Gruppeundervisningen foregår over en hel dag. Deltakerne får tilbud om individuell oppfølging etter gruppeundervisningen.

Innhold gruppeundervisning:

  • Presentasjon av kurset, teamet og deltakerne
  • Hva er astma? – Årsaker, symptomer, behandling
  • Hvilke medisiner er aktuelle og hvordan virker de?
  • Lunsj
  • Hvordan leve godt med astma?
  • Hvorfor trene?

Det blir dessuten samtaler i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaring med sykdommen og behandlingen Kursmateriellet som brukes er utarbeidet av Nasjonal Plan for Astmaskole, Norges Astma og Allergi Forbund.

Individuell oppfølging

Hver enkelt får tilpasset behandlingsplan og oppfølging i forhold til individuelle astmaproblemer 2–3 ganger hos lungesykepleier. Eventuell oppfølging hos annet helsepersonell som del av kurset, vurderes individuelt.

Har du eller dine pårørende spørsmål om kurset?
Kontakt
Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 60

Kurslokale
Lovisenberggate 17, hovedinngang, trapp eller heis til 2. etg.,
kursrom 209 til venstre.

Adkomst
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.

Fant du det du lette etter?