HELSENORGE

Kursliste PPO

Her finner du oversikt over kurs og tilbud for pasienter og pårørende. Kursene er for personer over 18 år.

Medisinsk klinikk

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris
Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

Kurstider 2019

Astma

Dette er et kurs for deg som har hatt astma kort eller lang tid. Pårørende er velkomne til å delta. 
Les mer om kurset her.

Atrieflimmer

Dette er et kurs for deg som nylig har fått påvist atrieflimmer eller -flutter og pasienter som har hatt atrieflimmer en stund og ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta.
Les mer om kurset her.

Crohns sykdom

Se omtale IBD.

Cøliaki

Dette er et kurs for deg med cøliaki eller dermatitis herpetiformis. Pårørende er velkomne til å delta. 
Les mer om kurset her.

Diabetes 2

Dette er et kurs for deg som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta. 
Les mer om kurset her.

Hjerte - kransåre

Dette er et kurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt, har angina pectoris, blokket kransårene eller som er bypassoperert. 
Les mer om kurset her.

Hjertesvikt

1 dag: arrangeres ved behov.
Les mer om kurset her.

IBD

Dette er et kurs for personer med Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt. Kurset arrangeres enten samlet for de to gruppene eller hver for seg. Målgrupper for kursene er mennesker som har hatt Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt i kortere eller lengre tid og som er i aktiv eller rolig fase. 
Les mer om kurset her

KOLS

Målgruppe for tilbudet er pasienter som nylig har fått diagnosen kols og pasienter som har levd med sykdommen over tid og ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Les mer om kurset her. 
Les mer om kurset her

Livsstilsendring ved sykelig overvekt

Dette er et kurs for deg som er mellom 18 og 60 år, har sykelig overvekt og vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen. 
Les mer om kurset her

Hjerneslag

Dette er et kurs for deg som har gjennomgått hjerneslag. Pårørende er velkomne til å delta. 
Les mer om kurset her.

Ulcerøs kolitt 

Se omtale IBD.

Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Lovisenberg Livshjelpsenter, 23 22 51 70

Kurs, pårørende

Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer i hverdagen. Med pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring  gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling.
Les mer om kurset her.

Kurs, etterlatte

Gjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.
Les mer om kurset her.

Kurs, mindfullness etterlatte

Når sorgen setter seg i kroppen Å være i sorgprosess påvirker oss på ulike vis. Hvordan vi håndterer dette vil være individuelt.
Les mer om kurset her.

Kirurgisk klinikk

Målsettingen er først og fremst å gi pasientene trygghet gjennom kunnskap. Høy kvalitet på informasjonen i grupper er god ressursutnyttelse. For pasientene er det godt å møte likesinnede, og kanskje er det også lettere å stille spørsmål og å huske spørsmålene når man er i gruppe. Pasientens kunnskap, egeninnsats og motivasjon er viktig for å oppnå et godt resultat av behandlingen.

CPAP kurs

CPAP kurset er for pasienter som er utredet og har fått diagnosen obstruktiv søvnapné og skal starte opp med nattlig pustestøttebehandling (CPAP). Kurset skal gi økt kunnskap om egen sykdom og informasjon om hva CPAP tilpassing, utprøving og behandling innebærer. Kurset holdes av sykepleier på søvnenheten.

Pårørende er vekommen til å delta.

CPAP kurs holdes på mandager kl. 15:30 - 17:00. Deltakerne vil få tilsendt møtetidspunkt i posten

Hørselskurs

Hørselskurset er åpent for personer henvist til hørselssentralen for hørselsproblemer og høreapparatutprøving. Målsettingen med kurset er å bygge opp kunnskap og kompetanse rundt mestring av hørselstap.

Tilstede på kurset vil være representanter fra Hørselshemmedes Landsforbund v/likepersontjenesten, Rådgivningskontoret for syn og hørsel, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Signo Rycon AS samt fra hørselssentralen ved sykehuset.

Kurset er gratis. Pårørende oppfordres til å delta. 

Påmelding gjøres hos audiografer/audiopedagog ved hørselssentralen LDS. Dato for neste hørselskurs vil stå på brosjyren du får ved henvendelse.

Lovisenberg DPS

Psykisk helse - Helse og arbeid
Psykisk helse gruppebehandling

Klinikk for psykisk helsevern

Pårørendegruppe er et tilbud til deg som pårørende, du får informasjon om avdelingen og ulike temaer innen psykisk helse. Vi deler også erfaringer og problemstillinger som oppstår når en av dine nærmeste får en psykisk lidelse.

Psykisk helsevern, pårørendegrupper

Nic Waals institutt

Psykisk helse barn, ungdom


Fant du det du lette etter?