Kom på studiedag

Vi inviterte til studiedag hos oss på TAKO-senteret mandag 11. november i år. Forelesere er fagpersoner ved senteret. Påmeldingsfrist er 1. november.

Veiledning av tannhelsepersonell og annet helsepersonell er en av senterets primære oppgaver. På TAKO-senteret har vi en tverrfaglig tilnærming, der både tannhelsepersonell, logopeder og fysioterapeuter bidrar. Disse vil forelese om ulike temaer knyttet til sjeldne diagnoser. 

Vi ønsker at du som er spesielt interessert i problemstillinger knyttet til tannhelse og oralmotoriske funksjoner hos pasienter med en sjelden diagnose, kommer på studiebesøk til oss.

Vi har som mål at alle skal få innsikt i vårt arbeid og få utvidet sin kunnskap om behandling av pasienter med sjeldne diagnoser. Studiedagen er gratis og lunsj er inkludert.

Praktisk informasjon:
Tid: kl. 10.00 - 15.00 (Registrering med kaffe og frukt fra kl. 9.30)

Sted: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberggata. 21, i underetasjen, møterommet Slaattelid.

Antall deltakere
:
 Max. 15 stk.

Du melder deg på ved å sende en e-post til vsto@tako.no og opplyse om følgende:

Fornavn:

Etternavn:

Arbeidssted:
                                 
Yrke:

Mobil:

Matallergier og matintoleranse:

Spesielle behov og tilrettelegging: