Implementering av musikkterapi i oppsøkende psykisk helseteam

I nasjonalfaglige retningslinjer anbefales musikkterapi ved behandling og oppfølging av både psykose og rusavhengighet, og musikkterapi blir i økende grad tatt i bruk av helsetjenestene i Norge. Denne studien har derfor som formål å finne ut hvordan musikkterapi bør tilrettelegges for å gi best mulig støtte for bedring (recovery) for pasienter som følges av et oppsøkende psykisk helseteam (FACT-team). Gjennom observasjon av praksis og intervju av pasienter, behandlingsteam og ledelse ved et FACT-team i Oslo, vil studien erverve kunnskap og prøve ut nye arbeidsmetoder og tilnærminger med mål om å forberede musikkterapeutisk praksis. Studien vil kunne bidra til at flere oppsøkende psykiske helseteam kan tilby musikkterapi, og tilrettelegge dette på en kunnskapsbasert måte.

Avdeling

Lovisenberg DPS

Finansiering

Extrastiftelsen
Norges musikkhøgskole

Prosjektleder

Hans Petter Solli, postdoktor.

Prosjektdeltagere

Hans Petter Solli, PhD, musikkterapeut Lovisenberg og Norges musikkhøgskole

Fant du det du lette etter?