Hjernetrening for personer med depresjon

For mange pasienter er depresjon assosiert med kognitive vansker, som kan påvirke hvordan man fungerer for eksempel i arbeidslivet. Denne studien vil ta i bruk nevropsykologiske metoder (Hjernetrening) med siktemål på å bedre hjernenes kognitive kontrollfunksjoner (eksekutive funksjoner). Hovedmålet er å undersøke effekten av gruppebasert hjernetrening for pasienter som har eller har hatt depresjon, og som opplever vansker med å planlegge, løse problemer, være konsentrert, styre følelsene eller holde oppmerksomheten over tid. Studien kan således ha betydning for personens daglige fungering, utover kliniske symptomer. Hvis gruppebasert hjernetrening viser seg å være effektivt, så vil dette også representere en kostnadseffektiv intervensjon.

​Avdeling

Lovisenberg DPS

Finansiering

Helse-Sør-Øst, RHF
Legatsmidler Lovisenberg

Prosjektleder

Jan Stubberud, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Bjørn Hagen, ph.d.-stipendiat, Lovisenberg 
Bjørn Lau, professor II, Lovisenberg, Universitetet i Oslo
Nils-Inge Landrø, professor, Universitetet i Oslo 
Monica Johansson, nevropsykolog, Lovisenberg 
Jutta Joormann, professor, Yale University, USA


Fant du det du lette etter?