Hjernetrening for personer med depresjon

For mange pasienter er depresjon assosiert med kognitive vansker, som kan påvirke hvordan man fungerer for eksempel i arbeidslivet. Denne studien vil ta i bruk nevropsykologiske metoder (Hjernetrening) med siktemål på å bedre hjernenes kognitive kontrollfunksjoner (eksekutive funksjoner). Hovedmålet er å undersøke effekten av gruppebasert hjernetrening for pasienter som har eller har hatt depresjon, og som opplever vansker med å planlegge, løse problemer, være konsentrert, styre følelsene eller holde oppmerksomheten over tid. Studien kan således ha betydning for personens daglige fungering, utover kliniske symptomer. Hvis gruppebasert hjernetrening viser seg å være effektivt, så vil dette også representere en kostnadseffektiv intervensjon.

​Avdeling

Lovisenberg DPS

Finansiering

Helse-Sør-Øst, RHF
Legatsmidler Lovisenberg

Prosjektleder

Jan Stubberud, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Bjørn Hagen, ph.d.-stipendiat, Lovisenberg 
Bjørn Lau, professor II, Lovisenberg, Universitetet i Oslo
Nils-Inge Landrø, professor, Universitetet i Oslo 
Monica Johansson, nevropsykolog, Lovisenberg 
Jutta Joormann, professor, Yale University, USA


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.