Frivilligtjenesten

Ved sykehuset er det flere oppgaver av praktisk og sosial art som utføres av frivillige. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, og har blant annet pasientbibliotek fra Røde Kors.

Ved sykehuset er det flere oppgaver av praktisk og sosial art som utføres av frivillige. Sykehuset har en lang tradisjon med frivillighet, blant annet gjennom pasientbiblioteket fra Røde Kors.

Frivillig arbeid er et supplement til sykehusets behandling, pleie og service. Frivillige medarbeidere utfører ikke pleieoppgaver og erstatter ikke lønnet personell. Frivillige medarbeidere bidrar med "det lille ekstra" som personalet ikke har tid og anledning til i en travel sykehushverdag. Målet er at dette skal skape økt trivsel og glede for pasientene.

De frivillige får opplæring og oppfølging. De får ikke lønn i form av betaling, men kan erfare gleden ved å glede andre, og samarbeid og felleskap med andre frivillige. Mange syns det gir energi og overskudd å delta som frivillig.
 
Det er flere ulike typer oppgaver som utføres av frivillige, dette er noen eksempler:

Være vert/vertinne i resepsjonen; servere kaffe, følge pasienter o.l.
Betjene pasientbibliotek og tralle med lånetilbud på postene.
Gå med kiosktralle på pasientrommene (to frivillige går sammen) .
Følge pasienter inne i sykehuset og i parken.
Være besøksvenn.
Bidra med kulturelle innslag.

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte:
Nora Andrea Berg
Telefon: 907 65 974 
E-post: nab@lds.no

Filosofi:

- Frivilligtjenesten uttrykker sykehusets diakonale verdigrunnlag: "Vi skal være en arena for ideelt engasjment ved at vårt profesjonelle tilbud suppleres med frivillige medarbeidere." (Fra sykehusets strategidokument. pkt. 1.)

- Vi ønsker å gi mulighet for flere enn de som er ansatt ved sykehuset, til å bidra til beste for syke mennesker.

Fant du det du lette etter?