Forskningsutvalget (FU)

Forskningsutvalg ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er rådgivende for forskningsaktivitetene ved sykehuset. Utvalget er sammensatt med bred faglig representasjon og vitenskapelig kompetanse.

Forskningsavdelingen tilstreber å ha forskningsutvalgs møter annen hver måned og etter behov. Medlemmer oppnevnes av de respektive for 3 år av gangen. Representasjon fra sykehusets klinikker tilstrebes. Eksterne medlemmer representeres i utvalget. Et flertall av medlemmene skal ha forskningskompetanse. 

Forskningssjef er leder for utvalget og sentral forskningskoordinator er koordinator/sekretær.

FU er prinsipielt rådgivende for ansatte og klinikkledere og skal

  • Bidra til utvikling av forskning ved LDS
  • Sikre kvaliteten på forskningen og på eksterne søknader om forskningsmidler
  • Påse at vedtatte forskningsetiske prinsipper følges
  • Legge til rette for og påse at forskningen planlegges og gjennomføres i henhold til lov, forskrift og avtaler
  • Holde seg orientert om finansieringskilder og søknadsprosedyrer
  • Synliggjøre forskningen ved LDS bl.a. på intranett og internett
  • Evaluere sykehusets forskningsaktivitet.

Sammensetning 2019 - 2020


Leder:                              
Anners Lerdal

Koordinator/sekretær:
Katrin Wirth-Petzold

Medlemmer: 

Ane-Kristine Finbråten
Bjørn Lau
Christine Råheim Borge
Cilje Sunde Rolfsjord
Hilde Nordgarden
Kaare Morten Gautvik
Kari Glavin
Kristin Heggdal
Lars Vasli

Varamedlemmer: 

Anne-Siri Øyen
Jan Egil Stubberud
Maren Falch Lindberg
Sigrid Elisabet Medhus

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.