HELSENORGE

Forskningsstøtte til The CARS Study og MultiKnee Trial

Vi gratulerer Kjersti Kaul Jenssen og Maren Falch Lindberg som fikk innvilget sine søknader om finansiering (ikke-universitstssykehus 2022) fra Helse Sør-Øst RHF.

Skuldergruppen og prosjektet «From Cuff Arthropathy to Reverse Shoulder Arthroplasty - a Multicenter RCT (The CARS study)" får finansiert en 50% forskerstilling over 6 år. Det samme gjør MultiKnee studien, "Exercise therapy and internet-delivered cognitive behavioral therapy in total knee arthroplasty - the MultiKnee trial". Midlene går til Kjersti Kaul Jenssen/Sigbjørn Dimmen i The CARS study, og til Maren Falch Lindberg i MultiKnee studien.

Tildellingen er en anerkjennelse av to solide og relevante prosjekter. Vi gratulerer så mye!