MAGIC & LDS

Forskningsseminar 11. november

Velkommen til spennende seminar. Dette i anledning av at LDS er i ferd med å inngå et samarbeid med MAGIC, og Forskningsavdelingens innflytting i Villa Viten.

 

Seminaret vil beskrive globale fremskritt med forskning, kunnskap og beslutningstøtte for helsetjenesten, ikke minst et gjennombrudd for «living evidence and guidance» som illustrert ved COVID-19. Kolleger fra WHO og NICE vil trolig komme til Oslo, mens andre internasjonale partnere deltar via Zoom.

I tillegg til presentasjoner fra MAGIC-stiftelsen vil våre seniorforskere Alexandra Havdahl og Maren Falch Lindberg presentere arbeid som Lovisenbergforskere bidrar med i Lancet-kommisjonen innen forskning og behandling innen autisme, og utprøving av innovativ evidensbasert behandling til pasienter med langtkommen kneartrose.

Seminaret avsluttes med en paneldebatt hvor ledere i helsetjenesten, fra undervisning og forskning til praksis, skal diskutere relevans for Norge.

Seminaret holdes 11. november kl.12-15, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, i Auditorium Rikke Nissen.

Fullstendig program.

Påmelding her.

Det er også mulig å delta via Zoom.