Forskningsprosjektet: A multidisciplinary intervention in total knee arthroplasty – a multicenter, randomized controlled tr

En av fem pasienter har smerter etter å ha gjennomgått kneprotesekirurgi. Disse pasientene kjennetegnes av yngre alder, pre-operative smerter, flere smertelokasjoner og smerterelatert katastrofetenkning. Ved å velge ut pasienter basert på slike preoperative faktorer vil man i denne studien teste individualisert behandling bestående av fysisk aktivitet basert på AktivA modellen, kombinert med mental trening levert som et e-terapi. Intervensjonen skal testes ut på 230 personer. Studien vil gi kunnskap om hvorvidt intervensjonen, enten ved å utsette operasjon, eller ved kirurgi forsterket med intervensjonen, kan forbedre resultatet for pasienter som potensielt har liten effekt av standard behandling med kneprotese. Dersom intervensjonen har effekt, kan den implementeres i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Avdeling

Kirurgisk klinikk

Finansiering

HSØ
Norwegian Symptom Management Network (NORSMAN)

Prosjektleder

Arild Aamodt, avd. overlege dr. med, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Anners Lerdal, professor/forskningssjef, Lovisenberg
Maren Falch Lindberg, postdoktor/klinisk sykepleiespesialist, Lovisenberg
Bjørn Lau, professor, Lovisenberg / Universitetet i Oslo
Søren Skou, forskningssjef/associate professor, University of Southern Denmark
Ove Furnes, overlege/professor, Universitetet i Bergen
Caryl Gay, Senior Researcher Psych/Research Specialist, University of California San Francisco/Lovisenberg
Petter Borchgrevink, professor, NTNU/St Olavs hospital
Tone Rustøen, professor, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus
Mona Badawy, overlege dr. med, Kysthospitalet Hagevik


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.