Forskningsmidler for 2022 tildelt - Helse Sør-Øst RHF

Styret i Helse Sør-Øst tildeler i år midler på til sammen 23 millioner kroner til flere prosjekter på Lovisenberg Sykehus. Veldig gledelig nyhet!

En stor gratulasjon til følgende prosjektledere:

Alexandra Karoline Saasen Havdahl, Nic Waals Institutt, for tildeling av doktorgradsstipend og prosjektet "Examining long-term trajectories and outcomes of children at genetic risk for neurodevelopmental disorders (EXTEND)".

Jan Egil Stubberud, Forskningsavdelingen, for tildeling av doktorgradsstipend og  prosjektet "Cognitive rehabilitation post covid-19: A randomized controlled trial (TRAINCOVID)".

Robyn Wootton, Nic Waals Institutt, for tildeling av doktorgradsstipend og prosjektet "Understanding the aetiology of Childhood self-HARM in the general population: An epidemiological approach (CHARM project)".

Jørgen Valeur, Unger Vetlesens Institutt, for tildeling av postdoktorstipend og prosjektet "Sucrase-isomaltase deficiency as a cause of irritable bowel syndrome".

Laurie Hannigan, Nic Waals Institutt, for tildeling av åpen prosjektstøtte og prosjektet "Exploring multimorbidity in early-life through genetic epidemiology (EMERGENT)".

Vel fortjente midler etter en stor innsats gjennom året!

Forsknings- og sykehusledelsen er glade og stolte, og gleder seg til å følge prosjektene videre gjennom årene som kommer.

Adm. direktør Tone Ikdahl gratulerer forskerne med tildelingene basert på gode søknader om viktige prosjekter, som vi ser frem til å arbeide med til beste for pasientbehandlingen.

 

Fant du det du lette etter?