Forskingsfond og gaver til forskning

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg. Sykehuset drives med et ideelt formål og har langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuset finansierer en del forskningsprosjekter direkte over klinikkenes budsjett. Utover dette er forskningsprosjektene ved sykehuset finansiert av midler fra Norges forskningsråd, Helse Sør-Øst RHF, ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Lovisenberg Diakonale Sykehus sitt forskningslegat.

Forskningslegatet bygges opp av bevilginger fra sykehuset og gaver fra personer som ønsker å støtte forskningen ved sykehuset. Vi takker alle som har gitt gaver til legatet i året som har gått! 

For nye givere opplyser vi om kontonummeret:

3000.31.26648


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.